Mã sản phẩm: 633-E-SST Đầu nối KAMLOK dạng đuôi chuột Inox

  • Chứng nhận RoHS2

Đầu nối KAMLOK dạng đuôi chuột Inox (KAMLOK ADAPTER Hose Shank Stainless steel)

Ống mềm dùng cho thiết bị nhà máy và khớp nối được tích hợp vào máy móc

KAMLOK này là khớp nối dùng cho các kết nối ống.

KAMLOK là khớp nối bao gồm khớp (cái) và ống nối (đực) có thể dễ dàng tháo và lắp bằng cách siết hoặc nới lỏng cần (cần gạt). KAMLOK có sẵn nhiều model kết nối với ống, dụng cụ, thiết bị và vật liệu đường ống. Hợp kim nhôm, thép không gỉ và polypropylen cũng có sẵn để đáp ứng nhiều ứng dụng, chất dẫn và điều kiện sử dụng khác nhau.

 

Quan trọng


* Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khớp và ống nối được làm từ cùng kích thước và vật liệu khi kết nối ống nối. Sử dụng các khớp và ống nối làm bằng những vật liệu khác nhau có thể dẫn đến ăn mòn (ăn mòn điện hóa - hoen gỉ).

  • Hướng dẫn
  • Bản đồ thiết kế khớp nối
  • Danh sách các ống tương thích
Mặt kết nối Phương thức kết nối

Đường kính bên trong cho ống

(mm)

Mặt thiết bị Vòng ống 19,25,32,38,50,63,75,100,125,150

Mã sản phẩm    : 633-E-SST

Chất lỏng    :     Khí, Hóa chất, Nước uống được, Thực phẩm, Dung môi, Sơn, Dầu, Nước (không uống được).

Vật liệu chính     :    Inox

Chi tiết vật liệu     :   Thân khớp nối: SCS14 (tương đương SUS316 )

Chứng nhận:Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi)

Đặc tính:

  • Chống ăn mòn


    Có khả năng chống ăn mòn, kéo dài thời gian sử dụng. Đầu bền hơn mà không ảnh hưởng đến chất dẫn bên trong. "

Cam arm coupling 633-E SST Dimensions (mm)
KAMLOK ADAPTER Hose Shank
Stainless steel
Size/Position D E G H K L
Coupling Standards Chart · Schematic Drawing · KAMLOK ADAPTER Hose Shank Stainless steel up to 4Inches · 5 inches and larger 3/4” 21 14 21 32 51 101
1” 24 20 27 37 58 114
1-1/4” 29 25 34 45 59 126
1-1/2” 37 32 40 53 74 143
2” 43 43 52 63 87 164
2-1/2” 55 55 67 76 93 168
3” 73 68 79 92 113 190
4” 96 89 105 120 127 209
5” 117 114 134 146 127 196
6” 149 142 157 176 146 224
  • * Bộ ghép nối 3/4 "có thể được kết nối với bộ chuyển đổi 1/2".
  • * Hình dạng thanh thay đổi tùy theo kích thước.

Thân khớp nối: SCS14 (tương đương SUS316)

Compatible Hoses : 28 Hoses
Name
TOYOFUSSO HOSE TOYOFUSSO-E HOSE TOYOFUSSO-S HOSE TOYOFUSSO SOFT HOSE ECORON HOSE ECORON-S HOSE TOYOSILICONE HOSE TOYOSILICONE-S HOSE TOYOSILICONE-S2 HOSE TOYOSILICONE-P HOSE HYBRID TOYOSILICONE HOSE TOYOSILICONE STEAM HOSE TOYOSILICONE THERMO 140 HOSE TOYOSILICONE THERMO HOSE TOYOFOODS HOSE TOYOFOODS-S HOSE HYBRID TOYOFOODS HOSE TOYOFOODS EARTH HOSE TOYORING-F HOSE HYPER TOYORON HOSE TOYORON HOSE HYBRID TOYORON HOSE SUPER TOYORON HOSE TOYOSPRING HOSE TOYORING HOSE TOYOTOP-E100°C Hose TOYOTOP-E Hose HYBRID TOYODROP HOSE
Material : SUS Primary Material Tetrafluoride Based Fluorine Resin Tetrafluoride Based Fluorine Resin Tetrafluoride Based Fluorine Resin Tetrafluoride Based Fluorine Resin Polyolefin Polyolefin Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl
Functionality

Chemical Resistant

Cold Resistant

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Anti Static

Chemical Resistant

Cold Resistant

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Chemical Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Chemical Resistant

Flexible

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Break Proof

Chemical Resistant

Flexible

Low Elusion

Low Odor

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Vacuum

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Pressure

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Anti Static

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Break Proof

Flexible

Pressure

Transparent

Vacuum

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Vacuum

Anti Abrasion

Anti Static

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

Pressure

Transparent

Vacuum

Anti Static

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Vacuum

Anti Condensation

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Product no. FF FFE FFS FFY EC ECS TSI TSIS TSIS2 TSIP HTSI TSISTM TSITH140 TSITH TFB TFS HTF TFE TGF HPT TR HTR ST TS TG TPE100C TPE HTD
Certification FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified
Product Code Compatible Hoses
Inner Diameter(mm)
Coupling Specification
633-E-3/4SST 19 3/4" - - - - -
633-E-1SST 25 1" - - -
633-E-1-1/4SST 32 1-1/4" - - - - - - - - -
633-E-1-1/2SST 38 1-1/2" - - - - - - - - -
633-E-2SST 50 2" - - - - - - - - - - -
633-E-2-1/2SST 63 2-1/2" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-3SST 75 3" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-4SST 100 4" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-5SST 125 5" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-6SST 150 6" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sản phẩm liên quan