Mã sản phẩm: 633-E-AL Đầu nối chuyển đổi KAMLOK dạng đuôi chuột hợp kim nhôm

  • Chứng nhận RoHS2

Đầu nối chuyển đổi KAMLOK dạng đuôi chuột hợp kim nhôm

Ống mềm dùng cho thiết bị nhà máy và khớp nối được tích hợp vào máy móc

KAMLOK này là khớp nối dùng cho các kết nối ống.

KAMLOK là khớp nối bao gồm khớp (cái) và ống nối (đực) có thể dễ dàng tháo và lắp bằng cách siết hoặc nới lỏng cần (cần gạt). KAMLOK có sẵn nhiều model kết nối với ống, dụng cụ, thiết bị và vật liệu đường ống. Hợp kim nhôm, thép không gỉ và polypropylen cũng có sẵn để đáp ứng nhiều ứng dụng, chất dẫn và điều kiện sử dụng khác nhau.

 

Quan trọng


* Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng khớp và ống nối được làm từ cùng kích thước và vật liệu khi kết nối ống nối. Sử dụng các khớp và ống nối làm bằng những vật liệu khác nhau có thể dẫn đến ăn mòn (ăn mòn điện hóa - hoen gỉ).
 

  • Hướng dẫn
  • Biểu đồ thiết kế khớp nối  
  • Danh sách ống tương thích
Bề mặt kết nối Phương thức kết nối

Đường kính bên trong cho ống (mm)

Mặt thiết bị Vòng ống 19,25,32,38,50,63,75,100,125,150,200

Mã sản phẩm    : 633-CL-SST

Chất lỏng    :     Khí, Dầu, Nước (Không uống được)

Vật liệu chính     :    Hợp kim nhôm

Chi tiết vật liệu     :   Thân khớp nối: Thân khớp nối: Hợp kim nhôm (ADC12, 5 "~: AC4CH)

Chứng nhận:Chứng nhận RoHS2 (RoHS sửa đổi)

Cam arm coupling  
KAMLOK ADAPTER Hose Shank
Aluminum alloy
Size/Position D E G H K L
Coupling Features · Schematic Drawing · KAMLOK ADAPTER Hose Shank Stainless steel up to 4Inches · 5 inches and larger

 

   Schematic Drawing (up to 4Inches)          Schematic Drawing (5 inches and larger)

3/4” 20 14 21 32 51 101
1” 21 18 27 37 58 114
1-1/4” 28 24 34 45 59 126
1-1/2” 33 29 40 53 74 143
2” 44 39 53 63 87 164
2-1/2” 56 51 67 76 93 169
3” 70 65 79 92 113 190
4” 96 90 105 120 127 209
5” 114 114 134 146 127 196
6” 149 142 157 176 146 224
8” 203 188 207 241 150 266
  • *Bộ ghép nối 3/4 "có thể được kết nối với bộ chuyển đổi 1/2.
  • *Đúc khuôn nhỏ hơn 4″.
  • *Hình dạng thanh thay đổi tùy theo kích thước.

Thân khớp nối: Hợp kim nhôm (ADC12, 5 "~: AC4CH)

Compatible Hoses : 28 Hoses
Name
TOYOFUSSO HOSE TOYOFUSSO-E HOSE TOYOFUSSO-S HOSE TOYOFUSSO SOFT HOSE ECORON HOSE ECORON-S HOSE TOYOSILICONE HOSE TOYOSILICONE-S HOSE TOYOSILICONE-S2 HOSE TOYOSILICONE-P HOSE HYBRID TOYOSILICONE HOSE TOYOSILICONE STEAM HOSE TOYOSILICONE THERMO 140 HOSE TOYOSILICONE THERMO HOSE TOYOFOODS HOSE TOYOFOODS-S HOSE HYBRID TOYOFOODS HOSE TOYOFOODS EARTH HOSE TOYORING-F HOSE HYPER TOYORON HOSE TOYORON HOSE HYBRID TOYORON HOSE SUPER TOYORON HOSE TOYOSPRING HOSE TOYORING HOSE TOYOTOP-E100°C Hose TOYOTOP-E Hose HYBRID TOYODROP HOSE
Material : Aluminum Alloy Primary Material Tetrafluoride Based Fluorine Resin Tetrafluoride Based Fluorine Resin Tetrafluoride Based Fluorine Resin Tetrafluoride Based Fluorine Resin Polyolefin Polyolefin Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Silicon Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl Vinyl
Functionality

Chemical Resistant

Cold Resistant

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Anti Static

Chemical Resistant

Cold Resistant

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Chemical Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Non-adhesive

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Chemical Resistant

Flexible

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Break Proof

Chemical Resistant

Flexible

Low Elusion

Low Odor

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Vacuum

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Break Proof

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Vacuum

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Pressure

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Chemical Resistant

Cold Resistant

Flexible

Heat Resistant

Low Elusion

Low Odor

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Pressure

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Anti Static

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Vacuum

Flexible

Heat Resistant

No Waste Sorting Required

Oil Resistant (Animal and Vegetables)

Oil Resistant (Mineral)

Pressure

Transparent

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Break Proof

Flexible

Pressure

Transparent

Vacuum

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Vacuum

Anti Abrasion

Anti Static

Break Proof

Flexible

Heat Resistant

Pressure

Transparent

Vacuum

Anti Static

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Transparent

Vacuum

Anti Condensation

Break Proof

Flexible

No Waste Sorting Required

Pressure

Product no. FF FFE FFS FFY EC ECS TSI TSIS TSIS2 TSIP HTSI TSISTM TSITH140 TSITH TFB TFS HTF TFE TGF HPT TR HTR ST TS TG TPE100C TPE HTD
Certification FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified FDA RegisterationRoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified RoHS2 Certified
Product Code Compatible Hoses
Inner Diameter(mm)
Coupling Specification
633-E-3/4AL 19 3/4" - - - - -
633-E-1AL 25 1" - - -
633-E-1-1/4AL 32 1-1/4" - - - - - - - - -
633-E-1-1/2AL 38 1-1/2" - - - - - - - - -
633-E-2AL 50 2" - - - - - - - - - - -
633-E-2-1/2AL 63 2-1/2" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-3AL 75 3" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-4AL 100 4" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-5AL 125 5" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-6AL 150 6" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
633-E-8AL 200 8" - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sản phẩm liên quan