Tải chứng chỉ
Tải chứng chỉ

Trung tâm quản lý chất lượng quốc tế TOYOX (TIQMAC)

Bạn có thể tải xuống chứng chỉ chất lượng cho các ống và khớp nối của chúng tôi có thể được sử dụng cho kiểm toán nhà máy, tuân thủ pháp luật, ISO, FSSC22000, v.v.

Danh sách chứng nhận

1. Giấy Chứng Nhận Vật Liệu
Giấy chứng nhận vật liệu cấu thành sản phẩm

2. Bảng Dữ Liệu Kỹ Thuật
Giấy chứng nhận kích thước sản phẩm và giá trị độ bền (như kích thước, chất lượng vật liệu và khả năng chịu áp lực)

3. Bảng Dữ Liệu An Toàn (SDS)
Giấy chứng nhận các chất hóa học, vật liệu nguy hiểm, biện pháp môi trường và xử lý thải bỏ

4. Giấy Chứng Nhận FDA
CFR21(FDA)177.2600 (Giấy chứng nhận thử nghiệm cho phương pháp thử nghiệm chiết xuất tiêu chuẩn của FDA đối với các mặt hàng cao su sử dụng nhiều lần.)

5. Thực Phẩm Nhật Bản Số 201
Giấy chứng nhận phù hợp với Thông Báo Số 201 theo Luật Vệ Sinh Thực Phẩm của Nhật Bản (chứng minh là không phát hiện các kim loại nặng như chì và mangan)

6. Thực Phẩm Nhật Bản Số 267

Giấy chứng nhận phù hợp với Thông Báo Số 267 theo Luật Vệ Sinh Thực Phẩm của Nhật Bản (chứng minh là không phát hiện các chất như bis(2-ethylhexyl) phthalate trong chất béo và dầu cũng như thực phẩm giàu chất béo).

7. Thực phẩm Nhật Bản số 96
Giấy chứng nhận phù hợp với Thông báo số 196 theo Luật Vệ sinh Thực phẩm của Nhật Bản

8. Giấy Chứng Nhận Không Sử Dụng Các Chất Bị Hạn Chế RoHS
Báo cáo chứng minh không chứa chất bị hạn chế thuộc RoHS2 (RoHS sửa đổi)

9. Giấy Chứng Nhận BPOM của Indonesia
Giấy chứng nhận phù hợp với Quy Định Số HK.03.1.23.07.11.6664/2011 thuộc Cục Quản Lý Dược Phẩm và Thực Phẩm Quốc Gia (Đáp ứng các yêu cầu đối với sự chuyển vị kim loại cụ thể và chuyển vị cụ thể các hợp chất phthalic)

10. Giấy Chứng Nhận USP Loại VI
Giấy chứng nhận tuân thủ Dược Điển Hoa Kỳ Loại VI.

Nhấn vào đây để sử dụng

Đăng nhập thành viên / Đăng ký thành viên mới (Miễn phí

Đối với các câu hỏi thường gặp, vui lòng xem FAQ của chúng tôi