Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy sản xuất thực phẩm và đồ uống

Việc thay thế ống thường xuyên trong các cụm ống đang được sử dụng nghĩa là tăng chi phí và thời gian dẫn lâu cho các sản phẩm cần uốn cong, cần có các biện pháp đối phó

Trong quá trình chiết rót hương liệu, một ống silicone cấp thực phẩm và các khớp nối gấp mép đã được sử dụng, nhưng việc hút và cấp áp suất thường xuyên trong quá trình này đồng nghĩa với việc thay thế ống thường xuyên; chi phí cho các khớp nối uốn không thể sử dụng lại.

Việc thay thế ống thường xuyên trong các cụm ống đang được sử dụng nghĩa là tăng chi phí và thời gian dẫn lâu cho các sản phẩm cần uốn cong, cần có các biện pháp đối phó

Được chuyển từ cụm ống sang đầu nối TOYOCONNECTOR FERRULE có nắp, có thể được lắp tại chỗ và sử dụng nhiều lần mà chỉ thay thế từng bộ phận riêng lẻ. Riêng ống mềm được thay thế thường xuyên, với các khớp nối có sẵn để sử dụng nhiều lần, giảm chi phí đáng kể. Bởi vì công nhân có thể lắp ráp các thành phần, thời gian thực hiện không còn là vấn đề khi có thể xử lý nhanh chóng, đó là một thành công lớn.