Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy đúc nhựa

Trong quá trình chuyển đổi sắc tố màu, tĩnh điện làm cho các hạt nhựa nhỏ bị mắc kẹt trong ống, là nguyên nhân làm cho các sản phẩm có màu sắc khác nhau do bị trộn lẫn.

Một nhà máy sản xuất gương cong sử dụng ống dẫn PVC để chuyển các viên hạt nhựa nhỏ. Khi nó chuyển đổi màu, các hạt nhựa sẽ bị kẹt bên trong ống dẫn do tĩnh điện và khách hàng cần tìm giải pháp để giảm tổn thất.

Trong quá trình chuyển đổi sắc tố màu, tĩnh điện làm cho các hạt nhựa nhỏ bị mắc kẹt trong ống, là nguyên nhân làm cho các sản phẩm có màu sắc khác nhau do bị trộn lẫn.

Họ đã sử dụng ống dẫn bột  TOYOTOP-E, một ống có công suất cao để ngăn tĩnh điện và giảm thiểu thất thoát nguyên liệu thô. Vấn đề đã được giải quyết!