Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy sản xuất thực phẩm và đồ uống

Sự tích tụ chất lỏng giữa đầu đực và ống dẫn một mối quan tâm do các thành phần sữa trong hương liệu được sản xuất

Sản xuất hương liệu mới được đưa vào sản xuất có chứa một lượng lớn các thành phần sữa đòi hỏi phải kiểm tra vi khuẩn nghiêm ngặt hơn, do bản chất của sản phẩm. Các ống này hiện được kết nối với các đầu đực bằng gắn vòng siết cổ ống, nhưng va chạm có thể dẫn đến tích tụ chất lỏng, cần có biện pháp đối phó.

Sự tích tụ chất lỏng giữa đầu đực và ống dẫn một mối quan tâm do các thành phần sữa trong hương liệu được sản xuất

Để kiểm tra việc sử dụng ống dẫn thực phẩm TOYORING-F và các đầu nối TOYOCONNECTOR FERRULE có nắp để ngăn tích tụ chất lỏng, chúng tôi đã tiến hành (1) kiểm tra ATP, (2) kiểm tra vi khuẩn, và (3) kiểm tra chất gây dị ứng, kết quả của tất cả đều đáp ứng tiêu chí nội bộ. Các sản phẩm ngay lập tức được áp dụng cho tất cả các dây chuyền sản xuất của nhà máy. Họ đã yên tâm sản xuất.