Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Ví dụ về các ống thiết bị trong nhà máy

Sau 10 năm sử dụng, các khớp nối thường xuyên bị ngắt kết nối và xảy ra rò rỉ khí từ khớp nối

Khoảng 80% ống dẫn khí trong nhà máy được làm bằng PVC. Sau khoảng 10 năm sử dụng, rò rỉ khí xảy ra gần khớp nối, việc ngắt kết nối thường xuyên xảy ra, và chúng cần được chú ý ngay lập tức.

Sau 10 năm sử dụng, các khớp nối thường xuyên bị ngắt kết nối và xảy ra rò rỉ khí từ khớp nối

Khi xem xét sử dụng đầu nối TOYOCONNECTOR để ngăn rò rỉ. Vì nó cũng làm giảm tổn thất áp suất, người ta quyết định thực hiện tuần tự công tắc cùng với ống mềm. Vì công tắc có thể được thực hiện ở bên trong, chi phí có thể được giảm.