Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Ví dụ về các ống thiết bị trong nhà máy

Rò rỉ nước từ ống mềm và đầu nối là mối lo ngại sau nhiều năm sử dụng

Trong một buồng sơn cản xe nhựa ô tô, tĩnh điện sinh ra trong quá trình làm khô sẽ khiến bụi bám vào cản trước khi sơn. Để ngăn chặn điều này, họ đã xây một bể nước để bổ sung độ ẩm. Các ống dẫn dùng để lưu thông nước cho bể được lắp đặt ở hai tầng khác nhau của bể. Công ty lo ngại về việc rò rỉ xảy ra ở vòng kẹp siết cổ ống và đầu đực vài năm sau đó khi thời gian trôi qua.

Rò rỉ nước từ ống mềm và đầu nối là mối lo ngại sau nhiều năm sử dụng

Đã sử dụng đầu nối TOYOCONNECTOR, không cần bảo dưỡng như lúc ngăn rò rỉ và ngắt kết nối hoặc thắt lại băng ống. Nó đã giúp ngăn chặn những rắc rối đáng lo ngại.