Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy sản xuất chất bán dẫn và công cụ chính xác

Ống xả chất thải hóa học nhanh chóng xuống cấp, cần thay thế thường xuyên.

Tại một nhà máy sản xuất ván in, nước thải phải được đưa đến một mức độ pH nhất định trong quy trình xả thải để ngăn ngừa ô nhiễm nước. Quá trình của họ liên quan đến việc bơm axit sulfuric, axit hydrochloric và natri hydroxit để điều chỉnh mức độ pH. Điều này làm cho ống PVC của họ trở nên giòn và nhanh chóng xuống cấp. Bởi vì họ cần các ống mềm dẻo, họ phải thay thế các ống thường xuyên.

Ống xả chất thải hóa học nhanh chóng xuống cấp, cần thay thế thường xuyên.

Họ đã sử dụng ống dẫn TOYOFUSSO SOFT có khả năng chống hóa chất và cắt giảm tần suất thay thế. Vấn đề đã được giải quyết!