Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy đúc nhựa

Nhiệt nóng dẫn đến sập ống dẫn, cản trở việc truyền dẫn nguyên liệu ổn định

Các ống dẫn dùng để chuyển nhựa PET ở nhiệt độ sấy từ 80 ° C đến 100 ° C bị xẹp do nhiệt, cản trở việc truyền dẫn nguyên liệu ổn định và dẫn đến lỗi khuôn thường xuyên. Đồng thời, tĩnh điện được tạo ra trong quá trình chuyển bột, nó bám dính vào các nguyên liệu thô bên trong ống dẫn, nguyên liệu bị trộn lẫn, sản phẩm nhiễm bẩn với các chất lạ, cần có các biện pháp đối phó.

Nhiệt nóng dẫn đến sập ống dẫn, cản trở việc truyền dẫn nguyên liệu ổn định

Thay thế bằng Ống dẫn bột TOYOTOP-E-100 ° C, với các chức năng chịu nhiệt và chống tĩnh điện, ngăn ngừa sự cố sập ống và cho phép việc truyền dẫn nguyên liệu ổn định. Không có ảnh hưởng của tĩnh điện, sự bám dính của nguyên liệu không còn là vấn đề, giảm các lỗi sản phẩm mà không cần quan tâm đến các chất lạ làm ô nhiễm sản phẩm.