Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy sản xuất máy móc

Natri bicacbonat được sử dụng trong máy làm sạch gây mòn ống dẫn và rất nguy hiểm

Một khách hàng có một thiết bị làm sạch sử dụng không khí để thổi chất natri bicacbonat và làm sạch các bộ phận kim loại được sử dụng trong toa xe (toa tàu). Sự hao mòn trên ống PVC khi truyền natri bicacbonat nặng đến mức ống sẽ bị vỡ trong vòng chưa đầy một tháng, khiến natri bicacbonat bị rò rỉ. Hoạt động sẽ phải dừng lại vì mức độ nguy hiểm cao mà điều này gây ra.

Natri bicacbonat được sử dụng trong máy làm sạch gây mòn ống dẫn và rất nguy hiểm

Đã nửa năm kể từ khi chuyển sang ống dẫn TOYOFUSSO kháng hóa chất và không dính. Bề mặt bên trong không bị mài mòn và ống có khả năng chống mài mòn cao hơn so với loại ống PVC, giúp giảm tần suất thay thế.