Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Ví dụ về các ống thiết bị trong nhà máy

Khó khăn trong việc siết chặt vòng kẹp vì rò rỉ khí từ ống dẫn trên trần

Một công ty đã định tuyến lại các đường ống kim loại dẫn không khí lên trần, và theo đó, các ống dẫn không khí sẽ đi đến thiết bị gia công. Không thể bảo dưỡng thường xuyên khi vòng siết cổ ống được lắp trên trần. Rò rỉ liên tục xuất hiện ở nhiều nơi và sau đó ống dẫn trên trần nhà bị bung ra hoàn toàn.

Khó khăn trong việc siết chặt vòng kẹp vì rò rỉ khí từ ống dẫn trên trần

Vấn đề được giải quyết với đầu nối TOYOCONNECTOR, không cần phải siết chặt cổ ống nữa. Họ không cần bảo trì và ống dẫn đã giải quyết các vấn đề về không khí. Ngoài ra, họ đã tiết kiệm năng lượng một cách hiệu quả và đang xem xét việc lắp đặt các đầu nối TOYOCONNECTOR trong một nhà máy khác