Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Ví dụ về các ống thiết bị trong nhà máy

Khi gia công kim loại, phoi bắn vào ống dẫn dễ làm nổ ống

Phoi nóng bay ra trong quá trình gia công kim loại thường sẽ va vào ống dẫn khí kết nối với thiết bị, làm thủng ống. Họ đã thử dùng ống silicone để che ống dẫn, nhưng nó không hoạt động tốt và cần nhiều thời gian để xử lý.

Khi gia công kim loại, phoi  bắn vào ống dẫn dễ làm nổ ống

Ống dẫn khí TOPRUN có tuổi thọ cao và khả năng chống tia lửa điện, ngăn ngừa các lỗ ống và sự cố. Vấn đề đã được giải quyết!