Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy sản xuất Dược phẩm, Hoá Mỹ Phẩm,

Công việc thay thế gặp khó khăn do phải sử dụng ống chuyên dụng cho từng sản phẩm vì lo ngại về việc truyền mùi.

Ống dẫn khí ECORON-S 38φ + đầu nối FERRULE được sử dụng dẫn nguyên liệu mỹ phẩm. Tuy nhiên, vì lo ngại về việc truyền mùi, nên các ống chuyên dụng khác nhau được sử dụng cho mỗi sản phẩm(tổng cộng cần 40 ống), khiến việc không đạt hiệu suất.

Công việc thay thế gặp khó khăn do phải sử dụng ống  chuyên dụng cho từng sản phẩm vì lo ngại về việc truyền mùi.

Thay đổi sang TOYOCONNECTOR TC6-F38-1.5S tương thích với vòi 38 và khóa cam của TOYOFUSSO-S, có khả năng chống chuyển mùi. Những lo lắng xung quanh việc chuyển mùi đã được loại bỏ và vòi có thể được sử dụng cho nhiều mục đích. Điều này làm giảm đáng kể số lượng ống cần thiết, cải thiện đáng kể hiệu quả công việc. Ngoài ra, các khớp nối ít có khả năng tích tụ chất lỏng và ống có đặc tính làm sạch tốt đã dẫn đến giảm thời gian làm sạch.