Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Sử dụng trong nhà máy sản xuất Dược phẩm, Hoá Mỹ Phẩm,

Chi phí cao vì các đầu nối bị loại bỏ vào thời điểm thay thế hàng năm!

Ống dẫn TOYOSILICONE-S + FERRULE được sử dụng để vận chuyển nguyên liệu từ bồn chứa nguyên liệu mỹ phẩm đến nồi trộn. Các ống mềm được thay thế mỗi năm một lần do hư hỏng hoặc đổi màu, nhưng nếu bị uốn cong/ gấp khúc, các khớp nối không thể được sử dụng lại và chi phí là một vấn đề.

Chi phí cao vì các đầu nối bị loại bỏ vào thời điểm thay thế hàng năm!

Đổi sang TOYOCONNECTOR TC6-FS có thể được sử dụng lại và cài đặt tại chỗ. Khi thay thế ống mềm, các đầu nối có thể được sử dụng lại, giảm chi phí và các vấn đề về thải bỏ. Cũng giống như các sản phẩm uốn nếp, độ khó tích tụ chất lỏng của ống được đánh giá cao.