Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Ví dụ về các ống thiết bị trong nhà máy

Cần có các biện pháp tiết kiệm năng lượng và rò rỉ khí trong ống

Tại một nhà máy sản xuất vật liệu hàn, nơi đã thực hiện chương trình giảm tiêu thụ năng lượng. Họ đã gặp vấn đề rò rỉ khí ở đầu nối của ống PVC sử dụng cho đầu nối nhanh khí nén và đầu đực xoắn. Công việc lắp đặt được phân công đều cho các công nhân để xem sự dao động trong mô-men xoắn khi siết chặt các vòng kẹp cổ ống. Họ đã thực hiện một chương trình để thường xuyên siết chặt các vòng kẹp, nhưng họ tiếp tục gặp rắc rối.

Cần có các biện pháp tiết kiệm năng lượng và rò rỉ khí trong ống

Họ đã dùng thử đầu nối TOYOCONNECTOR. Rò rỉ không khí đã biến mất, và với việc giảm nhu cầu chạy máy nén, họ đã tiết kiệm năng lượng. Họ cũng có thể hủy bỏ chương trình siết chặt các vòng kẹp . Vấn đề đã được giải quyết!