Nghiên cứu điển hình về cải thiện nơi làm việc

Ví dụ về các ống thiết bị trong nhà máy

Các ống dẫn uốn cong là an toàn, nhưng vấn đề tiêu hủy và chi phí cũng là một vấn đề

Một ống dẫn uốn cong được sử dụng trong đường ống chuyển chất lỏng làm mát được sử dụng tại một nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng do lo ngại về rò rỉ và ngắt kết nối. Khớp nối không thể được sử dụng lại khi thay thế ống, điều này gây lãng phí và cũng cần phải có kho dự trữ của các bộ phận uốn, dẫn đến vấn đề gánh nặng chi phí.

Các ống dẫn uốn cong là an toàn, nhưng vấn đề tiêu hủy và chi phí cũng là một vấn đề

Được đánh giá về khả năng thi công tại chỗ và các phụ kiện có thể tái sử dụng, chúng tôi đã thay đổi thành các ống dẫn TOYOCONNECTORS và HYPER TOYORON với khả năng chống dầu tuyệt vời. Rò rỉ và ngắt kết nối được ngăn chặn, cộng với việc không cần tồn kho dự phòng, giảm chi phí.